2021-01-28

Visjona AS - nytt medlem i Cod Cluster

Vi ønsker Visjona AS velkommen som nytt medlem i Cod Cluster! Visjona AS (tidligere Noodt & Reiding AS) har hovedkontor i Alta og avdelingskontor på Storslett, med tilsammen åtte bedriftsrådgivere. Primæroppgaven til Visjona er å bistå næringsliv, offentlig virksomheter og samfunn i innovasjons- og endringsprosjekter.

De siste årene har de bevisst satset på innovasjonsprosjekt som kobler bedrifter med forskningsmiljøer, og de har hatt et særskilt fokus på primærnæringene. Selskapet har vært kompetansemegler for Forregion Finnmark, der de i prosjektet har prioritert bedrifter i verdikjedene tilknyttet naturressurser og naturgitte fortrinn, bedriftsnettverk og klynger, og bedrifter med lite eller ingen forskningsaktivitet. 

Visjona har et særskilt fokus på sjømatnæringen, og har vært involvert i en rekke prosjekt knyttet til enkeltbedrifter og klynger. Selskapet vil som medlem i Cod Cluster bidra med sin kunnskap og erfaring og vil kunne være et rådgiverkorps i Nord-Troms og Finnmark. 

Vi ønsker Visjona AS velkommen i Cod Cluster!  

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!