Kompetanse

Levendefangst og -lagring er en ung næring i utvikling og vil i stor grad være avhengig av tilførsel av ny kompetanse. Det samme gjelder økt verdiskaping av restråstoff. Vi ser behov for økt formalkompetanse på høyere nivå, ny forskning og dokumentasjon, men også ny erfaringsbasert kompetanse på arbeidsprosesser og rutiner. AT ønsker å være motor, megler og møteplass for denne utviklingen. Vi vil være motor ved å avdekke behov i næringen gjennom kartlegginger og dialog med bedrifter. AT skal være en ambassadør og driver for kompetanse og vi skal tilrettelegge og gjennomføre kompetansetiltak. Vi skal så megle frem utdanningstilbud ved å melde behov og mobilisere kompetansetilbydere. Vi skal jobbe aktivt for å skaffe finansiering, rekruttere, koordinere og følge opp bedrifter og studenter/deltakere. 

AT vil være en møteplass gjennom å etablere arenaer for kompetansedeling og skal aktivt dele informasjon og kunnskap om FoU-aktiviteter. Medlemmene arbeider målrettet for å skaffe de nødvendige fasiliteter og infrastruktur for læring og samarbeid, og bidrar til å utvikle fremtidens utdanning innen sjømatnæringen. Samarbeidet vil styrke nærings- og samfunnsutviklingen ved å etablere næringsrelevante kompetansetilbud som bidrar til bærekraftig utvikling.

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!